Zgłoszone projekty

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

Dąbrówka to dość nowa społeczność , która cały czas się powiększa. Z roku na rok mieszka w niej coraz więcej osób z dziećmi . Wciąż jednak zbyt mała jest oferta kulturalna, z której mogą korzystać mieszkańcy. Celem projektu jest organizacja przez cały rok 2019 comiesięcznych bezpłatnych wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych. Będą to teatrzyki dla dzieci, koncerty muzyczne , wieczory z humorem (kabarety i stand-upy) oraz wieczory kulturalne prezentujące kultury różnych krajów.
Strefa Rodzinna Dopiewo to projekt który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku - projekt zakłada rozbudowę miejsca o skate park i siłownię plenerową typu street workout oraz elementy małej architektury.
Stworzenie na terenie przy Szkole Podstawowej w Skórzewie naziemnych kolorowych gier podwórkowych oraz posadowienie w ich pobliżu donic z siedziskami, w których posadzone będą drzewa.
Budowa skateparku w Skórzewie właśnie w tym miejscu wspaniale komponować się będzie w rekreacyjno-sportowy wizerunek tego miejsca. Na powierzchni 220 mkw pokrytej betonem ustawienie elementów służących do jazdy na deskorolce,hulajnodze ,BMX bądź na rolkach pozwoli na naukę oraz doskonalenie trików. Obiekt skierowany będzie do starszych dzieci i młodzieży jako forma aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i popularyzacja zdrowego stylu życia. Autorzy projektu: Joanna Augustyniak i Ewa Rysiukiewicz.
Teren przy Szkole im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce jest często odwiedzanym przez mieszkańców miejscem. Dzięki ogólnodostępnemu charakterowi eksploatacja obecnie istniejącego placu zabaw oraz boiska doprowadziła do obniżenia jego jakości. Aktualny stan tego miejsca odbiega od współczesnych możliwości zagospodarowania tego typu terenu, który może służyć nie tylko uczniom obecnej w dawnym pałacu szkoły, ale przede wszystkim - wszystkim mieszkańcom Dąbrówki.

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

Projekt powiększający bazę sportową gminy Dopiewo oraz podnoszący bezpieczeństwo imprez sportowych na terenie gminy. W ramach modernizacji boiska, znalazło by się pełnowymiarowe, pierwsze w Polsce boisko do Ultimate Frisbee wraz z piłkochwytami. Dodatkowo zakupiony zostanie quad przez OSP Palędzie poprawiający bezpieczeństwo podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakup sprzędu i modernizacja boiska, pozwoliła by na uatrakcyjnienie działki również do innych celów kulturalno-rekreacyjnych m.in festynów.
Głównym i wiodącym celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i wydarzeń adresowanych w szczególności do ojców. Uczestnikami będą osoby z terenu naszej Gminy poszukujące inspiracji i pomocy, a także chętne do nabycia umiejętności potrzebnych do właściwego funkcjonowania rodziny oraz promocja odpowiedzialnego ojcostwa i włączenie mężczyzn do bardziej świadomego i efektywnego przeżywania roli ojca w rodzinie.
Rewitalizacja centrum Konarzewa w tzw. "dołach konarzewskich" obejmująca rozbudowę siłowni zewnętrznej, utworzenie promenady spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. Inwestycja ma na celu utworzenie aktywnego miejsca wypoczynku i poprawę estetyki centrum Konarzewa.

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

Wykonanie obiektu sportowego przeznaczonego dla każdego użytkownika w każdym przedziale wiekowym. Rowerowy plac zabaw jest zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów oraz małych "hopek"