Sport i bezpieczeństwo

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
Kategoria: 
Rekreacja
Lokalizacja: 
Palędzie, ul. Leśna (dz. nr 48)
Status: 
Zatwierdzony
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Sebastian Grześkowiak
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Projekt powiększający bazę sportową gminy Dopiewo oraz podnoszący bezpieczeństwo imprez sportowych na terenie gminy. W ramach modernizacji boiska, znalazło by się pełnowymiarowe, pierwsze w Polsce boisko do Ultimate Frisbee wraz z piłkochwytami. Dodatkowo zakupiony zostanie quad przez OSP Palędzie poprawiający bezpieczeństwo podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakup sprzędu i modernizacja boiska, pozwoliła by na uatrakcyjnienie działki również do innych celów kulturalno-rekreacyjnych m.in festynów.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
W gminie Dopiewo, istnieje wiele boisk przystosowanych głównie do gry w piłkę nożną. Pole gry to Ultimate jest trawiaste, o wymiarach 100 x 37 m, podzielone na trzy strefy. Pole właściwej gry o długości 64 m oraz dwie 18-metrowe strefy punktowe (ang. zone). Modernizacja na istniejącym obiekcie wymagała by nowej nawierzchni trawiastej - obecna jest zaniedbana, w której znajduje się więcej chwastów niż trawy. Kolejnym minusem obecnego stanu jest dość nierówna powierzchnia. Oprócz wymiany nawierzchni trawy na części, gdzie miało by powstać boisko należy wyznaczyć trwałe linie oraz ustawienie wzdłuż ogrodzenia boiska piłkochwytów Zagospodarowanie działki w ramach projektu zakłada specjalnie zaprojektowane boisko do Ultimate Frisbee – nowego, coraz dynamiczniej rozwijającego się sportu w Polsce, który przywędrował prosto ze Stanów Zjednoczonych. Ultimate jest bezkontaktowym sportem zespołowym, w którym używa się latającego dysku. Jest rozgrywany przez drużyny siedmioosobowe na prostokątnym boisku, o połowę węższym niż boisko do piłki nożnej, ze strefami punktowymi na obu końcach. To gra zespołowa, łącząca w sobie elementy koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej i rugby. Celem każdej z drużyn jest zdobycie punktu poprzez złapanie dysku przez jednego z zawodników w strefie punktowej przeciwnika. Zawodnik trzymający dysk nie może z nim biegać, ale może podać go w dowolnym kierunku i do dowolnego zawodnika ze swojej drużyny. Gdy podanie nie zostanie odebrane, następuje strata dysku i przejmuje go drużyna przeciwna, która ma wtedy okazję do zdobycia punktu. Zwyczajowo mecz rozgrywany jest do 17 punktów i trwa około 100 minut. Co ciekawe w Ultimate Frisbee nie ma sędziów. Zawodnicy sędziują sobie sami zgodnie z honorowym kodeksem. Druga część projektu to zakup quada spełniającego zadania pożarniczo-medyczne. Tego typu sprzęt będzie doskonałym wzmocnieniem podczas akcji pożarniczych Straży Pożarnej. Wzmocni i ułatwi dotarcie z pomocą w nierównych terenach, gdzie ciężki wóz bojowy OSP czy karetka pogotowia nie dojedzie ze względów terenowych. Quad będzie posiadać dodatkowy sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy (Torba R1, defibrylator) oraz: - lampy led - strobo - maszt motocyklowy - sygnalizator dźwiękowy. Tego typu sprzętu nie ma na terenie gminy Dopiewo. Zwiększająca się liczba imprez rekreacyjnych sportowo-kulturalnych na terenie gminy Dopiewo z każdym rokiem dynamicznie wzrasta. Zakup sprzętu pozwoli na wzrost poziomu bezpieczeństwa organizowanych imprez.
Dodatkowe informacje: 
Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację: plany, zdjęcia, wizualizacje itp. Dodatkową dokumentację można także przesłać na adres e-mail z wyraźnym wskazaniem, którego zadania i jakiego wnioskodawcy dotyczy. Dodatkowe informacje WYBÓR LOKALIZACJI: Przy szukaniu terenu kierowaliśmy się przede wszystkim jak najlepszym i łatwym dostępem przez dzieci i młodzież. Wybraliśmy działkę, z której korzystają dwa istniejące kluby na terenie gminy Dopiewo, tj. UKS GROT oraz FUNDACJA BRAVE BEAVERS. Teren jest własnością Gminy Dopiewo i jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tereny sportu i rekreacji). W pobliżu znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, która będzie zarządzała quadem.
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
95.000 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Modernizacja nawierzchni trawy26.000 zł
Piłkochwyty10.000 zł
Trwałe linie boiska3.000 zł
Samojezdny wózek nawadniający7.000 zł
Zakup quada z wyposażeniem44.200 zł
Torba R14.800 zł
Mapa