Zgłoszone projekty

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo
Numer Nazwa Lokalizacja Autor Szacunkowy koszt
1 Kulturalna Dąbrówka Dąbrówka, el pueblo, ul.Parkowa 3/9, 62-070 Dopiewo Wojciech Kowalewski 58 800 zł
2 Strefa Rodzinna Dopiewo Dopiewo, ulic Łąkowa dz. nr ew. 742/15, 742/14, 742/26 Marta Kawa 145 000 zł
3 Kolorowe boiska boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie działka nr 307, boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie działka nr 425/218 Karolina Klóska - Cackowska 145 000 zł
4 Skatepark Skórzewo for us (w wyniku mediacji projekt łączony) Skórzewo,działka numer 425/207 teren zielony od bieżni w kierunku parkingu i dalej ul.Ks.Stanisława Kozierowskiego Augustyniak Joanna, Rysiukiewicz Ewa 132 270 zł
5 Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną Park przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce Przemysław Witek 144 767 zł
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
Numer Nazwa Lokalizacja Autor Szacunkowy koszt
1 W zdrowym ciele zdrowy duch, bieżnia i rower to nasz druh Szkoła Podstawowa im. Marii Konopińskiej w Dopiewcu, ul. Szkolna 7, nr działki 202/2 Weronika Kiersztan 75 000 zł
2 Sport i bezpieczeństwo Palędzie, ul. Leśna (dz. nr 48) Sebastian Grześkowiak 95 000 zł
3 Tato bądź tatą Dopiewiec, ul. Podgrzybkowa 7 Piotr Purol 31 900 zł
4 Rodzinny Zakątek - plac zabaw ze strefą dla młodzieży - etap I Dąbrowa, ul. Ogrodowa, działka nr 438 Małgorzata Gładyszak 94 560 zł
5 Aktywne i estetyczne centrum Konarzewa - rewitalizacja i zagospodarowanie Centrum Konarzewa (działka ewid. 367/1 w obrębie Konarzewo) Paweł Jazy 76 000 zł
Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice
Numer Nazwa Lokalizacja Autor Szacunkowy koszt
1 Rowerowy Plac zabaw - pumptrack Więckowice, działka nr 237 Justyna Białas 60 000 zł