Tato bądź tatą

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
Kategoria: 
Edukacja
Lokalizacja: 
Dopiewiec, ul. Podgrzybkowa 7
Status: 
Zatwierdzony
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Piotr Purol
E-mail: 
ppurol@poczta.onet.pl
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Głównym i wiodącym celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i wydarzeń adresowanych w szczególności do ojców. Uczestnikami będą osoby z terenu naszej Gminy poszukujące inspiracji i pomocy, a także chętne do nabycia umiejętności potrzebnych do właściwego funkcjonowania rodziny oraz promocja odpowiedzialnego ojcostwa i włączenie mężczyzn do bardziej świadomego i efektywnego przeżywania roli ojca w rodzinie.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Głównym i wiodącym celem projektu 'TATO bądź Tatą...” jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i wydarzeń adresowanych w szczególności do ojców. Uczestnikami będą osoby z terenu naszej Gminy poszukujące inspiracji i pomocy, a także chętne do nabycia umiejętności potrzebnych do właściwego funkcjonowania rodziny oraz zainteresowane pozytywnymi zmianami w funkcjonowaniu i wspieraniu swojej i nie tylko swojej rodziny. Celem głównym zadania jest promocja odpowiedzialnego ojcostwa i włączenie mężczyzn do bardziej świadomego i efektywnego przeżywania roli ojca, co z kolei skutkować będzie polepszeniem funkcjonowania rodzin i wzmocni wydatnie politykę prorodzinną i profilaktykę zagrożeń na terenie gminy Dopiewo, dzięki większemu zaangażowaniu ojców w proces wychowania i funkcjonowanie komórki rodzinnej. Dzięki procesowi aktywnego zaangażowania ojców w zdobywania umiejętności "miękkich" i praktycznych wzrośnie nie tylko poziom zaufania wzajemnego w rodzinie, wzajemnych relacji zwłaszcza z dziećmi. Projekt ma również za zadanie promocję zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wspólnego czasu z rodziną. Grupa docelowa; projekt jest skierowany do ojców i ich dzieci jak również dla tych, którzy się spodziewają lub zamierzają zostać ojcami. Wiek - 18 +; Wiek dzieci - 3+ Liczba w warsztatach dla ojców grupa min 10 os. max 20 Warsztaty 1-4 zorganizuje we współpracy z Fundacją TATO-NET (certyfikowani trenerzy); więcej na www.tato.net.pl; Warsztat 5 - we współpracy z fundacją DOBROSTAN; www.fundacjadobrostan.pl Warsztat 6 natomiast we współpracy z psychologami z fundacji www.vinea.org.pl Warsztaty planuje zorganizować na terenie Domu Kultury w Dopiewcu Natomiast co do kosztów wynajmu; ująłem je już we wstępnej kalkulacji tj. koszt warsztatu + wynajem (300 zł) Rekrutacja będzie się odbywała drogą internetową, poprzez zapisy na stronie www.tato.net.pl i via @ podany uprzednio na plakatach i ogłoszeniach internetowych. Miejsce organizacji Balu wstępnie rozważany jest również DOPIEWIEC, ale gdyby chętnych było więcej, to wtedy SP Dąbrówka, gdzie już takowe wydarzenie miało miejsce wcześniej Spływ planuje na rzece Wełna - Oborniki, we współpracy z www.parklinowy-oborniki.pl
Dodatkowe informacje: 
Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację: plany, zdjęcia, wizualizacje itp. Dodatkową dokumentację można także przesłać na adres e-mail z wyraźnym wskazaniem, którego zadania i jakiego wnioskodawcy dotyczy.
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
31.900 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Warsztaty dla ojców "Bliżej- pełna łączność"2.000 zł
Warsztaty: 7 Sekretów efektywnego ojcostwa3.000 zł
Warsztaty "Tata-Odkrywca Talentów3.000 zł
Warsztaty: Tato-Córka4.000 zł
Warsztaty żywieniowe; Tato, gotuj z z głową – czyli wspólne warsztaty z dzieckiem3.000 zł
Warsztaty- "Jak rozmawiać w rodzinie"3.000 zł
koszt cateringu podczas każdych warsztatów2.400 zł
Bal "Tato-córka"4.000 zł
Spływ kajakowy "Tato-syn"3.000 zł
Koordynacja projektu3.000 zł
Obsługa księgowa projektu1.500 zł