Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo
Kategoria: 
Sport
Lokalizacja: 
Park przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
Status: 
Zatwierdzony
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Przemysław Witek
E-mail: 
p.witek1@gmail.com
Telefon: 
604293607
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Teren przy Szkole im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce jest często odwiedzanym przez mieszkańców miejscem. Dzięki ogólnodostępnemu charakterowi eksploatacja obecnie istniejącego placu zabaw oraz boiska doprowadziła do obniżenia jego jakości. Aktualny stan tego miejsca odbiega od współczesnych możliwości zagospodarowania tego typu terenu, który może służyć nie tylko uczniom obecnej w dawnym pałacu szkoły, ale przede wszystkim - wszystkim mieszkańcom Dąbrówki.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Projekt obejmować będzie: - usunięcie ze starego placu zabaw wszystkich sprzętów - usunięcie starego piasku, wyrównanie terenu, usypanie nowego piasku i posianie trawy -zamontowanie nowoczesnych, bezpiecznych urządzeń do zabawy -przygotowanie terenu pod nowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 30m x 16m (wg mapki w załączniku) -wysianie lub ułożenie trawy z rolki -wymalowanie linii i postawienie bramek Obecny stan techniczny placu zabaw wymaga remontu lub całkowitej przebudowy. Boisko do piłki nożnej w tym miejscu jest obecnie wydeptanym "klepiskiem". Z placu zabaw i boiska korzystają nie tylko dzieci uczęszczające do Szkoły im. Kazimierza Nowaka, które z pewnością zasługują na takie same warunki zagospodarowania należącego do Gminy terenu, ale również wielu mieszkańców Dąbrówki. Nowy plac zabaw i boisko przyciągnęłoby w to miejsce zapewne jeszcze większą ilość osób. Trzeba pamiętać o tym, że w najbliższym czasie tereny należące do firmy Nickel będą dalej zabudowywane i to po tej stronie ul. Poznańskiej przybędzie spora liczba mieszkańców. Poprzez zagospodarowanie parku wokół Szkoły im. Kazimierza Nowaka nasza miejscowość uzyskałaby nie tylko balans urbanistyczny w stosunku do terenów wokół nowej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ale również wzbogaciłaby się o ogólnodostępne, trawiaste boisko do gry w piłkę nożną. Liczba chłopców i dziewczynek uprawiających ten sport rośnie w naszej Gminie z roku na rok, a podobne tego typu obiekty popołudniami i w weekendy są zajęte lub zamknięte. Motywacją do stworzenia tego projektu była przede wszystkim chęć zapewnienia dobrych warunków do rozwoju i zabawy dzieciom mieszkającym w Dąbrówce oraz zwrócenia uwagi Władz naszej Gminy na potrzebę zainwestowania funduszy w teren parku, który może być dumą i centralnym miejscem spotkań wszystkich mieszkańców.
Dodatkowe informacje: 
Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację: plany, zdjęcia, wizualizacje itp. Dodatkową dokumentację można także przesłać na adres e-mail z wyraźnym wskazaniem, którego zadania i jakiego wnioskodawcy dotyczy. Dodatkowe informacje Inwestycja miałaby zostać przeprowadzona na terenie objętym ochroną przez Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wnioskodawca przeprowadził szereg rozmów z Panem Wiesławem Biegańskim, Dyrektorem PKZ, zarówno telefonicznie, jak i na terenie planowanej inwestycji. Projekt został skonstruowany wg zaleceń Konserwatora, obecnie wnioskodawca oczekuje na pisemne zaopiniowanie tego projektu (pismo do PKZ w załączniku). Kosztorys został sporządzony na podstawie kilku wycen kosztów, które razem ze specyfikacjami poszczególnych sprzętów znaleźć można również w załączniku. Koszty przeglądu technicznego placu zabaw wynoszą ok. 500 zł na rok, jest to więc zatem niewielka kwota. Sprzęt objęty jest gwarancją. Natomiast boisko generować będzie koszty utrzymania ok. 6000 zł (koszt podlewania - 100 dni wegetacyjnych x 10l x 480 m2 = 480 m3 x 7,9 zł/m3 = 3 792 zł; koszt koszenia 80 razy w roku x 0,5h roboczej = 40 h roboczych x 20 zł brutto = 800 zł; aeracja raz w roku 480 zł, wertykulacja raz w roku 500 zł, nawożenie 3 razy w roku 600 zł; razem - 3800 + 800 + 480 + 500 + 600 = 6200). Koszt ten mógłby być pokryty z wynajmu boiska, ale maksymalnie na 2h w tygodniu (tak, aby było ono dostępne dla mieszkańców). 5 miesięcy (kwiecień-czerwiec, wrzesień-październik) x 4 tyg. x 2 h + 40h x 150 zł za h najmu = 6000 zł
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
144.767 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Makroniwelacja terenu (korytowanie na głębokość 40 cm) z wykonaniem warstwy chłonnej pod boisko 550 m215.300 zł
Wywózka po korytowaniu 3 x wywrotka 24t1.080 zł
Ziemia i piasek potrzebne do wykonania warstwy chłonnej i wyrównania terenu (550 m2, 20 cm głęb.) 3 x wywrotka 24t2.430 zł
Mikroniwelacja terenu boiska oraz położenie trawy z rolki lub wysiew 550 m211.880 zł
Nawożenie200 zł
Bramki do piłki nożnej z montażem4.320 zł
Malowanie linii540 zł
Mobilny system automatycznego nawadniania ze zraszaczami RainBird15.450 zł
Makroniwelacja (do 15 cm głębokości) terenu pod plac zabaw 850 m29.180 zł
Wywózka starego piasku i ziemi 3 x wywrotka 24 t1.080 zł
Nowy piasek na powierzchnię 700 m2 (20 cm głęb.) 4 wywrotki po 24 t3.240 zł
Wysiew trawy na powierzchni 150 m21.620 zł
Karuzela tarczowa Feniks z montażem4.305 zł
Zestaw zabawowy Mafra z montażem11.931 zł
Bujak stalowy Rita z montażem5.904 zł
Kwadrat gimnastyczny Brutus z montażem5.535 zł
Zestaw gimnastyczny Barni z montażem3.382 zł
Zestaw zabawowy Machorka z montażem10.393 zł
Zestaw zabawowy Misia z montażem9.594 zł
Huśtawka ważka podwójna Radek z montażem3.013 zł
Huśtawka Gniazdo 360 z montażem7.380 zł
Sześciokąt gimnastyczny Bari z montażem4.920 zł
Bujak Rakieta z montażem1.537 zł
Zestaw sprawnościowy Sparta z montażem5.904 zł
Zestaw sprawnościowy Sprinter z montażem4.649 zł
Do pobrania